Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwane dalej „RODO”

Bezpieczeństwo i poufność Pana/Pani danych jest dla mnie priorytetem. Zapewniam, że dokładam wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Pani/ Pana danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Niniejsza informacja służy poinformowaniu Pani/Pana o tym, że  Pana/Pani dane są u mnie bezpieczne oraz o tym, w jaki sposób dane te wykorzystuję.

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Karina Bakonyi prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Karina Bakonyi  woj. ŚLĄSKIE, pow. będziński, gm. Psary, miejsc. Gródków, ul. Zwycięstwa, nr 7, lok. 2, 42-575, poczta Strzyżowice, NIP: 6252250231 (dalej „Gabinet”).

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych?
Proszę napisać do mnie, oto moje dane kontaktowe, pod którymi uzyska Pan/Pani wszelkie niezbędne informacje:
adres e-mail: kontakt@karinabakonyi.pl
adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 7/2, 42-575 Gródków

Jak otrzymałam Pana/Pani dane?
Otrzymałam je od Pana/Pani podczas:

 • podczas konsultacji psychologicznej,
 • podczas prowadzenia psychoterapii,
 • podczas kontaktu w sprawie wizyt,
 • podczas wizyty na mojej stronie internetowej,
 • podczas rejestracji na wizytę poprzez portal znanylekarz.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Gabinet?
Przetwarzam Pana/Pani dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne:

 • w celu realizacji konsultacji psychologicznych, prowadzenia psychoterapii – dane wrażliwe: art. 9 ust. 2 lit. a RODO, dane zwykłe: (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Pana/Panią ze mną umowy (w tym ustnej) na prowadzenie konsultacji psychologicznych, psychoterapii,  w tym w celu superwizji mojej pracy, kontaktu w kryzysowych dla Pana/Pani sytuacjach z prowadzącym Pana/Panią lekarzem psychiatrą – dane wrażliwe: art. 9 ust. 2 lit. a RODO, dane zwykłe: (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • do umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną – dane wrażliwe: art. 9 ust. 2 lit. a RODO, dane zwykłe: (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzania Pana/Pani danych w celach podatkowych i rachunkowych według obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • kontaktowania się z Panem/Panią, w tym w celach związanych z zawarciem umowy, o której mowa powyżej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzam też Pana/Pani dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Gabinetu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczę Panu/Pani drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Gabinetu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Jeśli się na to Pan/Pani zgodzi, przetwarzam Pana/Pani dane osobowe w celu:
– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych (więcej informacji o cookies (ciasteczkach) oraz Google Ads i Google Analitycs poniżej);

Jeżeli się na to Pan/Pani zgodzi będę przetwarzać również Pana/Pani dane osobowe wrażliwe  – tj. w celu prowadzenia psychoterapii, przeprowadzania konsultacji psychologicznych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie. Będę przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do momentu wycofania zgody. Wycofać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@karinabakonyi.pl, pisemnie na adres Administratora, osobiście w siedzibie Administratora. Proszę wybrać dogodny dla siebie sposób.


Czy musi Pan/Pani podać swoje dane osobowe?
Wymagam podania przez Pana/Panią następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Panu/Pani usługę:


konsultacja psychologiczna: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe, numer PESEL. Dane opiekunów prawnych: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe. Dane osób (imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu) mających prawo wglądu w dokumentację sporządzoną w trakcie wizyt w Gabinecie. Dane osób (imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu) upoważnionych do kontaktu w sytuacji kryzysowej. Dane osób upoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielanych mu świadczeniach (imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu). 


Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani tych danych osobowych, niestety nie będę mogła zawrzeć z Panem/ Panią umowy, a w konsekwencji nie będzie Pan/Pani mógł/a korzystać z oferowanych przeze mnie usług. Dane osób mających prawo wglądu w dokumentacją sporządzoną w trakcie wizyt w Gabinecie, dane osób do kontaktu w sytuacji kryzysowej, dane osób upoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielanych mu świadczeniach podawane są dobrowolnie (nie uzależniam od ich podania świadczenia usługi).

psychoterapia: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe, numer PESEL. Dane opiekunów prawnych: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe. Dane osób (imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu) mających prawo wglądu w dokumentację sporządzoną w trakcie wizyt w Gabinecie. Dane osób (imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu) upoważnionych do kontaktu w sytuacji kryzysowej. Dane osób upoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielanych mu świadczeniach (imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu). 


Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani tych danych osobowych, niestety nie będę mogła zawrzeć z Panem/ Panią umowy, a w konsekwencji nie będzie Pan/Pani mógł/a korzystać z oferowanych przeze mnie usług. Dane osób mających prawo wglądu w dokumentacją sporządzoną w trakcie wizyt w Gabinecie, dane osób do kontaktu w sytuacji kryzysowej, dane osób upoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielanych mu świadczeniach podawane są dobrowolnie (nie uzależniam od ich podania świadczenia usługi).

rejestracja wizyty przez portal znanylekarz.pl: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. Dane opiekunów prawnych: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu.


Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani tych danych osobowych, niestety nie będzie Pan/i mógł/mogła zapisać się na wizytę za pośrednictwem portalu znanylekarz.pl. Informuję, że portal znanylekarz.pl posiada własną politykę dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych. Ze wspomnianymi uregulowaniami można się zapoznać na stronie internetowej znanylekarz.pl

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Pana/Pani podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

DANE WRAŻLIWE: Podanie przez Pana/ Panią danych wrażliwych, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej jest dobrowolne. Informuję, że w związku ze specyfiką świadczonych przeze mnie usług, tj. przedstawiania swoich trudności – z pewnością dojdzie do przetwarzania danych wrażliwych. Bez ich podania świadczenie usług jest niemożliwe. W związku z powyższym – proszę  o wnikliwe zastanowienie się przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych wrażliwych. Chciałabym, żeby wyrażona przez Pana/Panią zgoda była dobrowolna i świadoma.


Ciasteczka
Polityka cookies

Strona internetowa karinabakonyi.pl wykorzystuje pliki cookies, które przechowują w pamięci urządzenia użytkownika informacje o jego aktywności na stronie internetowej. W trosce o prywatność klientów informuję, że korzystając ze strony karinabakonyi.pl, wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies. W każdej chwili ma Pan/Pani możliwość zablokowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (komputer, netbook, tablet, smartfon), w których przechowywane są informacje o użytkowniku danej strony internetowej i historii jego dotychczasowych odwiedzin. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, która je zapisała, maksymalny czas przechowywania ich w pamięci urządzenia oraz unikalny numer identyfikacyjny. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji ani ustalania tożsamości użytkowników.

Do czego służą pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są przez strony internetowe do automatycznego rozpoznawania użytkownika przez serwer, co umożliwia dostosowanie zawartości wyświetlanych stron internetowych do jego preferencji i potrzeb oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Drugim celem stosowania plików cookies jest tworzenie zagregowanych statystyk odwiedzin i aktywności użytkowników, które pomagają zoptymalizować strukturę i zawartość strony internetowej.

Jakich rodzajów plików cookies używa strona?

Strona karinabakonyi.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies), różniące się czasem przechowywania w pamięci urządzenia użytkownika. Stosowane przez stronę pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla urządzenia użytkownika i nie pozwalają na identyfikację użytkownika ani na pobieranie jakichkolwiek danych z pamięci urządzenia.

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci urządzenia użytkownika do momentu opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zakończeniu tzw. sesji przeglądarki są trwale usuwane z pamięci urządzenia.

Cookies „stałe” są zapisywane przez stronę internetową w pamięci urządzenia użytkownika i przechowywane w niej do momentu skasowania przez użytkownika lub wygaśnięcia ich ważności. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z pamięci urządzenia użytkownika.

Do czego wykorzystywane są pliki cookies na stronie?

Strona karinabakonyi.pl wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 • rozpoznanie użytkownika, który już wcześniej odwiedzał stronę internetową,
 • zbieranie zagregowanych i anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics),
 • prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji i zainteresowań użytkownika z wykorzystaniem internetowych sieci reklamowych (Google Ads).

Zarządzanie, usuwanie i blokowanie plików cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na zapisywanie i przechowywanie plików cookies w pamięci urządzenia użytkownika. Jednak użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany ustawień przeglądarki w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź być informowanym o ich każdorazowym zapisaniu w pamięci urządzenia. Użytkownik może również w każdej chwili całkowicie usunąć dotychczasowe pliki cookies. Informacje o sposobach i możliwościach zmiany domyślnych ustawień plików cookies oraz funkcji ich usuwania dostępne są w plikach pomocy przeglądarki internetowej i na stronach internetowych jej wydawcy.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć m.in. pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Szczegółowe dane na temat wykorzystywanych cookies znajdują się na stronie internetowej karinabakonyi.pl

Google Analytics

Google Analytics to narzędzie analityczne Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób korzystają z nich użytkownicy. Narzędzie to może użyć zestawu plików cookies w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Oprócz raportowania statystyk użytkowania strony Google Analytics może również ułatwiać, razem z niektórymi opisanymi wyżej plikami cookies, wyświetlanie bardziej trafnych reklam w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

Google Ads

Strona www.karinabakonyi.pl jest reklamowana za pomocą systemu Google Ads, dzięki któremu istnieje możliwość dotarcia z reklamą strony  do odbiorców zainteresowanych promowanymi usługami. System pozwala na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwarki Google. Reklama w formie linków sponsorowanych w Google.pl pojawia się nad lub tuż obok naturalnych wyników wyszukiwania po wpisaniu konkretnej frazy. Google Ads dostarcza również dane analityczne, które pozwalają na uzyskanie istotnych informacji, np. ile osób widzi reklamę, jaki odsetek klika w nią, żeby odwiedzić witrynę docelową lub kontaktuje się z jej właścicielem.

Komu udostępniam Pana/Pani dane osobowe?
Pana/ Pani dane osobowe mogę udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, które zapewniają mi obsługę rachunkową (finansowo-księgową) – nie przekazuję danych wrażliwych,
 • superwizorowi i innym psychoterapeutom w celu prowadzenia superwizji – przekazuję dane wrażliwe i zwykłe,
 • prowadzącemu Pana/Panią psychiatrze – przekazuję dane wrażliwe i zwykłe,
 • osobom współpracującym ze mną na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym moją bieżącą działalność – nie przekazuję danych wrażliwych.
 • osobom upoważnionym przez Pana/ Panią do wglądu w dokumentację sporządzoną w Gabinecie, upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach, upoważnionym do kontaktu w sytuacji kryzysowej – dane wrażliwe i zwykłe.

Udostępniam tylko te dane osobowe, które umożliwiają mi świadczenie wyżej wymienionych usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty wykorzystują Pana/Pani dane, Pan/Pani znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookie.


Jakie masz uprawnienia wobec Gabinetu  w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantuję spełnienie wszystkich Pana/Pani praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:

 • prawo dostępu do  danych oraz otrzymywania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych.

Szczegółowe uprawnienia – opisuję poniżej:

Jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abym przetwarzała Pana/Pani dane, może Pan/Pani zażądać, abym je usunęła.  Ma Pan/Pani prawo ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań. Jeżeli Pana/Pani zdaniem mam nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzam je bezpodstawnie, lub nie chce Pan/Pani, żebym je usunęła, bo są Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pana/Panią  sprzeciwu względem przetwarzania danych – proszę o informację. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/Pani prawo otrzymywać ode mnie w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które mi Pan/Pani dostarczył/a.
Ma Pan/Pani prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu wykonania swoich praw proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail: kontakt@karinabakonyi.pl  lub pisemnie na adres: ul. Zwycięstwa 7/2, 42-575 Gródków.

Jak długo przechowuję Pana/Pani dane osobowe?
Przechowuję Pana/Pani dane osobowe przez czas obowiązywania umowy (świadczenia usług) zawartej z Panem/Panią, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • zapobiegania oszustwom i przestępczości,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będę przechowywać dane przez okres, w którym Gabinet zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przekazuję Pana/Pani dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Wyłącznie dane osobowe pozyskane podczas korzystania ze strony internetowej karinabakonyi.pl mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedsiębiorca korzysta z Google Analytics, Google Ads, których serwery znajdują się poza Unią Europejską. Jak wynika z oświadczenia zapisanego na stronie Google: Zgodnie z naszym oświadczeniem dotyczącym Tarczy Prywatności przestrzegamy zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss – US Privacy Shield Framework. Komisja Europejska akceptuje takie rozwiązania, co oznacza, że dane osobowe przetwarzane przez  Google Analytics, Google Ads są chronione zgodnie z zasadami ustalonymi w Unii Europejskiej.


Czy przetwarzam Pana/Pani dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).