Karina Bakonyi

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

O MNIE

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Pracuję jako psychoterapeuta indywidualny osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Terapię prowadzę w nurcie psychodynamicznym.

Jestem absolwentką psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyłam dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, a także czteroletnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu  psychoterapeuty w Szkole Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Miejskim Ośrodku Pomocy w Sławkowie, w świetlicach środowiskowych i w szkole podstawowej. Odbywałam liczne staże i praktyki, m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu im. Józefa Babińskiego, na Oddziale Psychiatrii Psychodynamicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Dziennym Ośrodku Socjoterapii „Na Mogilskiej" w Krakowie.

Aktualnie pracuję jako psychoterapeuta w Centrum Psychoterapii w Myślenicach w ramach poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz w poradni dla osób dorosłych.

Metoda leczenia

Psychoterapia psychodynamiczna
Terapię indywidualną prowadzę w oparciu o psychodynamiczne rozumienie problemów psychologicznych i procesu terapii

Podejście to zakłada udział nieświadomości we wszystkich aktywnościach człowieka, także w powstawaniu różnych trudności i objawów. W trakcie terapii następuje wspólne rozumienie i nadawanie znaczenia problemom, co zazwyczaj prowadzi do zmniejszenia lub usunięcia symptomów, a także do trwałej zmiany w fukcjonowaniu. Obszarem pracy są również wewnętrzne konflikty i dylematy, których doświadcza pajent. Analiza dotyczy skojarzeń pacjenta, treści jego snów i wydarzeń z przeszłości.

Terapia w paradygmacie psychodynamicznym opiera się na analizowaniu relacji pacjent-terapeuta – w przestrzeni tej ujawniają się bowiem różne wzorce wchodzenia w relacje oraz sposoby przeżywania rzeczywistości.

TERAPIA

TERAPIA DOROSŁYCH

Kwalifikację do terapii poprzedzają 3-4 spotkania diagnostyczno-konsultacyjne, podczas których staram się zrozumieć występujące problemy, zadaję pytania dotyczące historii życia i istotnych relacji. Po konsultacjach przedstawiam wstępne rozumienie trudności pacjenta i propozycję określonej formy pomocy. Terapię rozpoczyna zawarcie kontraktu terapeutycznego, polegającego na wspólnym ustaleniu celów terapii, określeniu częstotliwości sesji i zasad współpracy. Spotkania zazwyczaj odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Przebieg terapii jest uzależniony od indywidualnych potrzeb i trudności pacjenta.

Psychoterapię osób dorosłych prowadzę w zakresie:
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń depresyjnych i lękowych (obniżony nastrój, nasilony lęk, fobie, nerwica natręctw)
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się)
 • zaburzeń psychosomatyczne (odczuwanie dolegliwości fizycznych i bólowych, których nie można wyjaśnić chorobą), zaburzeń hipochondrycznych
 • problemów w bliskich kontaktach (trudność z budowaniem i utrzymywaniem satysfakcjonujących relacji)
 • kryzysów życiowych (żałoba, rozstanie, choroba)

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Psychoterapia polega na wspieraniu dzieci i młodzieży w lepszym rozumieniu własnych emocji, potrzeb i sytuacji, które pojawiają w toku ich rozwoju. Terapia indywidualna z młodym człowiekiem ma na celu usunięcie objawów, poprawę jego funkcjonowania w relacjach z bliskimi i z rówieśnikami. Terapię dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia rozpoczyna konsultacja z pacjentem i jego rodzicami. Po wstępnym wywiadzie, dotyczącym obszarów problemowych, historii rodziny, funkcjonowania i rozwoju dziecka wspólnie ustalamy optymalną formę pomocy.

Oferuję pomoc w zakresie następujących trudności i zaburzeń:
 • zaburzenia lękowe (natręctwa, fobie)
 • stany depresyjne
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • tiki ruchowe
 • zachowanie agresywne
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • problemy w funkcjonowaniu społecznym
 • trudności związane z sytuacją rodzinną (np. rozwód, choroba, żałoba)

CENNIK

Konsultacja

100zł

Psychoterapia dorosłych

100zł

Psychoterapia dzieci i młodzieży

100zł

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut

KONTAKT

mgr Karina Bakonyi
Gabinet psychoterapii

ul. Zaleskiego 31/17
31-525 Kraków

tel. 608 574 111
kontakt@karinabakonyi.pl

Karina Bakonyi - ZnanyLekarz.pl